Date generale

Gala finală reprezintă etapa de încheiere a atelierelor din cadrul programului „Literatură & Transmedia”. Programul este implementat de Fundația Culturală Augustin Buzura, denumită în continuare „organizator”, cu participarea elevilor de la Colegiul Național Elena Cuza, Colegiul Național Iulia Hasdeu, Colegiul Național Octav Onicescu și Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu, denumiți în continuare „participanți”.

Condiții de participare

Pentru a intra în procesul de jurizare, lucrările trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. Să fie realizate de participanții la ateliere;

2. Să fie realizate cu ajutorul aplicațiilor și softurilor gratuite;

3. Să fie transmise organizatorului la adresa de e-mail transmedia2019.nm@gmail.com până cel târziu la data de 10.06.2018, ora 24.00, pentru a fi publicate pe pagina web a programului, la adresa www.noilemedia.ro/transmedia;

4. Să respecte directivele românești și europene din domeniile producției și distribuției de film care se adresează minorilor şi care sunt acceptate pentru a fi difuzate în cadrul programelor pentru copii şi tineri. (Nu pot conține violență explicită, redată sau nu în mod realist, nuditate cu sau fără conținut sexual, referințe la consum de alcool, tutun sau droguri, elemente care să încurajeze practicarea jocurilor de noroc, scene, comportamente sau referințe care să inducă discriminarea bazată pe apartenența rasială, religioasă, etnică, de gen sau identitate sexuală.)

Secțiunile Galei finale „Literatură & Transmedia”

– Premiul pentru fotografie (copertă de carte)

– Premiul pentru fotografie (afiș)

– Premiul pentru videoclip

– Premiul pentru cea mai bună lucrare (Marele Premiu Literatură &Transmedia 2019)

– Premiul special al juriului

Criteriile de evaluare a lucrărilor:

1. Adecvarea imaginii propuse la textul de referință

2. Originalitatea perspectivei în interpretarea vizuală a textului

3. Expresivitatea discursului vizual

Valoarea totală a premiilor: 3.000 lei

* În afara premiilor anunțate, organizatorul își rezervă dreptul de a acorda și alte premii, distincții și mențiuni speciale.

Transmiterea premiilor

Încasarea valorii în lei a premiilor acordate se va face ulterior Galei finale, direct de către câștigătorii anunțați (dacă ei au împlinit vârsta de 18 ani), sau prin intermediul tutorilor legali (dacă beneficiarii premiilor sunt minori). Documente necesare la încasare: actul de identitate al beneficiarului și, în cazul participanților minori, al tutorelui legal al acestora.

Jurizarea

Etapa I: Toate lucrările înscrise cu respectarea condițiilor impuse (capitolul „Condiții de participare”) sunt vizionate și evaluate de către echipa de proiect în vederea stabilirii nominalizărilor. Pentru fiecare premiu în parte, sunt selectate și nominalizate câte 3 lucrări.

* Juriul etapei I:

Nicu Ilie – specializare: jurnalism cultural

Dana Buzura Gagniuc – specializare: comunicare

Claudiu Sfărschi-Lăudat – specializare: jurnalism cultural

Etapa II: Filmele nominalizate sunt vizionate și evaluate de echipa de jurizare în vederea stabilirii, pe bază de punctaj acordat individual, a ierarhiei acestora și a câștigătorului.

* Juriul etapei II:

Angela Buligă – absolvent al Universității București, Teoria şi Practica Editării,

Sonia Corbu – absolvent al Universității București, Istoria Artei

Teodora Corbu – absolvent al SNSPA, Sociologie

Termenii colaborării dintre participanți și organizatori

În calitate de autor, participantul păstrează toate drepturile intelectuale asupra producției sale, incluzând, fără a se reduce la acestea, înscrierea în festivaluri și concursuri, difuzarea în diferite forme și medii, tranzacționarea.

În calitate de organizator, Fundația Culturală Augustin Buzura dobândește, pe termen nedeterminat, dreptul de a publica lucrarea integral, parțial sau în produse derivate, pe site-ul proiectului și în materiale de diseminare a rezultatelor acestuia, în condiții care nu aduc beneficii patrimoniale directe, de difuzare gratuită și fără inserturi publicitare, și în contexte în care autorul este menționat în mod clar.

__________________

Up-date: 

Valoarea totală a premiilor: 5.900 lei